Rianne Masselink (Manager) Rianne is sinds 2009 werkzaam bij de Vlindertuin. Als manager stuurt ze het management team aan en helpt zij hen bij het afstemmen van de werkzaamheden op elkaar. Ook is Rianne verantwoordelijk voor het financiële beleid achter de Vlindertuin en alles wat hierbij komt kijken. Rianne is moeder van drie kinderen. Rianne is in het bezit van de certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is gecertificeerd assessor, is afgestudeerd AD (associate degree) Kinderopvang, is gecertificeerd coach “Gezonde Kinderopvang” en babyspecialist (volgens de wet IKK). Jara van Vemde-Verberg (Pedagog isch leidinggevende/ Coach/Praktijkopleider) Jara heeft in 2011 haar eindstage bij de Vlindertuin afgerond. Direct daarna is zij in dienst gekomen als pedagogisch medewerkster en inmiddels is zij dus al flink wat jaren werkzaam bij de Vlindertuin. Jara is
Het team
Groots door klein te zijn
Het pedagogisch Team De Vlindertuin wordt dagelijks gedraaid door een klein team van pedagogisch medewerksters. We werken met vaste gezichten zodat u en uw kind(eren) niet voor verrassingen komen te staan. De medewerksters kennen u en uw kind en u kent de medewerkster. De kinderen noemen haar bij haar naam of “juf”, wij vinden het prima! Volgens de richtlijnen horen we te spreken over pedagogisch medewerksters. Ieder kind heeft ook één van onze pedagogisch medewerksters als mentor. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en legt deze ook vast.
We stellen ons team aan u voor De Vlindertuin werkt met een klein managementteam van drie personen: Rianne, Jara en Jurria. Zij zijn allen expert op hun eigen gebied.
Shirley Streppel - Donk (Pedagogisch medewerkster) Shirley is een van de dames die haar stage bij ons heeft afgerond en in vaste dienst is gekomen als pedagogisch medewerkster. Zij werkt sinds het voorjaar van 2015 bij de Vlindertuin. Shirley is één van de vaste baby-gezichten en is moeder van drie jongens. Shirley is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Sitia Waanders (Pedagogisch medewerkster) Sitia versterkt ons team weer sinds maart 2018. Sitia is enkele jaren werkzaam geweest bij de Vlindertuin en heeft toen haar ervaringen verbreed bij andere organisaties. Na 3 jaar weggeweest te zijn is ze weer teruggekomen bij de Vlindertuin. Sitia is een vast baby-gezicht, en is naast haar werk moeder van twee kinderen. Sitia is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en slaapcoach.
De Babygroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste baby gezichten”: Shirley, Sitia, Lieke, Cheyenne en ook Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de babyleidsters voor elkaar in of neemt een peuterleidsters een dienst over.
Lieke Kruk-Berends (Pedagogisch medewerkster) Lieke versterkt ons team sinds half oktober 2022. Zij is een van de vaste babygezichten op de baby/dreumesgroep. Lieke is moeder van een dochter en zoon. Lieke is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Cheyenne Beeltje (Pedagogisch medewerkster) Cheyenne begon in 2019 bij ons als stagiaire tijdens haar opleiding Zorg en welzijn. Daarna heeft zij haar 1e leerjaar en 3e leerjaar van de opleiding Pedagogisch medewerkster kinderopvang bij de Vlindertuin volbracht. Na afronding van haar eindstage is Cheyenne volledig in dienst getreden bij de Vlindertuin. Cheyenne is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK)
De Peutergroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste peuter gezichten”: Petra, Yvonne, Bodil, Joëlla, Daniëlle, Karin, Esmee en Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters voor elkaar in. Een enkele keer kan het voorkomen dat een babygezicht op de peutergroep een dienst overneemt.
Petra Kerseboom-Schuiling (Pedagogisch medewerkster) Na een tijdje te zijn weggeweest is Petra sinds mei 2019 weer terug in ons team! Petra heeft is na haar eindstage (SPW) bij ons in dienst gekomen. Na enkele jaren “Vlindertuin” wilde zij haar horizon wat verbreden en kijken binnen andere organisaties. Ze is er ongeveer een jaar tussenuit geweest en daarna gelukkig weer bij ons terug gekomen. Petra is één van de vaste peuter-gezichten. Petra is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en Officeel praktijkbeoordelaar/assessor. Bodil Baelemans (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Bodil werkt sinds juni 2022 bij de Vlindertuin. Na het behalen van haar mavo diploma is ze begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Bodil is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Joëlla Hatumena (pedagogisch medewerkster in opleiding) Joëlla is gestart in september 2023 met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en is toen direct bij ons aan het werk gegaan om naast de theorie ook de praktijk te leren. Daar is ze nu druk mee bezig… Joëlla is in bezit van: -
Yvonne Eising - Sesink (Pedagogisch medewerkster) Yvonne is tot en met maart 2023 intern bij ons in opleiding geweest tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster, inmiddels heeft zij deze opleiding succesvol afgerond. Voorheen was Yvonne actief in de detailhandel, maar ze heeft zich laten omscholen om te kunnen werken in de kinderopvang. Yvonne is moeder van een dochter. Yvonne is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Daniëlle Kraaijenhof (Pedagogisch medewerkster) Sinds augustus 2023 is Daniëlle ons team komen versterken. Daniëlle is recent afgestudeerd onderwijsassistent en wil volgend jaar de pabo gaan volgen omdat zij graag voor de klas wil staan. In die tussentijd gaat ze bij ons wat werkervaring opdoen en leren over de ontwikkeling van jongere kinderen. Daniëlle is in bezit van: Certificaat Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Karin van der Most van Spijk (Pedagogisch medewerkster) Sinds mei 2024 is Karin onderdeel van ons team. Karin heeft na een tijd in andere sectoren werkzaam geweest te zijn, sinds enkele jaren haar werk in de kinderopvang weer opgepakt. Na vooral werken in flexpools is zij nu toe aan een vaste werkplek en ze heeft deze gevonden bij de Vlindertuin. Karin is in bezit van: -
Quinty Janssen (stagiaire pedagogisch medewerkster) In het schooljaar 2023/2024 loopt Quinty haar laatste stage bij ons op de Vlindertuin. Zij volgt de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster aan het ROC Aventus in Apeldoorn. Ze heeft in eerdere leerjaren al stage ervaring opgedaan in de kinderopvang. In schoolvakanties en bij ziekte van vaste medewerkers zal Quinty zo nu en dan ons team ondersteunen dit laatste schooljaar. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Shirley Vera van der Linda (stagiaire pedagogisch medewerkster) Na een jaar opleiding Verpleegkunde heeft Vera besloten om de opleiding pedagogisch medewerker te gaan doen. Haar eerste stage in de kinderopvang loopt zij bij de Vlindertuin op donderdag en vrijdag. Zij volgt haar opleiding op het Rijn Ijssel. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Petra
Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn
Made with Magix Web Designer
leidinggevende, beleidsmedewerkster, kinderopvangcoach en praktijkopleider. Jara zal afwisselend op kantoor maar ook op de beide groepen te vinden zijn. Jara is moeder van twee dochters. Jara is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gecertificeerd kinderopvangcoach Jara is met zwangerschapsverlof van 2-3-2024 t/m 30-08-2024 Jurria Berkhout (Assitent Leidinggevende / planning en plaatsing) Jurria kwam oorspronkelijk uit het grafische vak maar heeft zich laten omscholen tot Pedagogisch medewerkster. Sinds 2010 is zij gediplomeerd en werkzaam bij de Vlindertuin. Jurria is een lid van het managementteam en regelt alle zaken rondom de planning en plaatsing. Zij zal dus afwisselend op kantoor en als vast gezicht op de peutergroep/BSO te vinden zijn. Jurria is moeder van een zoon. Jurria is in het bezit van: BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gekwalificeerd kindercoach en opvoedcoach.
Rochelle Jansen-Krijger (stagiaire helpende zorg & welzijn) Vanaf januari 2023 loopt Rochelle bij ons stage om haar opleiding helpende zorg en welzijn te kunnen afronden. Het theoretische gedeelte is al klaar, nu de praktijk nog. Rochelle is zelf moeder van twee kinderen. Ze is bij ons op de groepen te vinden op maandag en vrijdag. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Jara (bij afwezigheid Jurria)
Vrijwilligerswerk is bij de Vlindertuin zeker welkom! Voor Stichting de Passerel hebben wij een plek voor arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar gesteld.
Inge Nijenhuis Op donderdagen en vrijdagen helpt Inge ons met diverse werkzaamheden. Zij bereid bijvoorbeeld het eten, doet de was of speelt een spelletje met de kinderen. Het is erg fijn dat zij ons kan ondersteunen in die taken! Inge is al sinds maart 2022 bij ons en is inmiddels onderdeel geworden van ons team.
Stagiaires zijn er elk schooljaar wel te vinden bij De Vlindertuin. Een stagiaire draait mee op de groepen en wordt lid van ons team. Wel staan ze altijd boventallig ingeroosterd, zodat ze voldoende tijd krijgen om het vak te leren. Elke stagiaire heeft een eigen stagebegeleidster. Dit jaar zijn de volgende stagiaires te vinden op de groepen:
De BSO heeft enkele vaste gezichten en wordt veelal bezet door de pedagogisch medewerksters die ook werkzaam zijn op de peutergroep. Onze BSO draait zo nu en dan ook als combigroep samen met de peutergroep, waardoor de pedagogisch medewerksters de kinderen ook goed kennen.
Esmee Van Keulen – Verleg (Pedagogisch medewerkster) Esmee heeft 7 jaar gewerkt in de detailhandel en pakte toen de kans haar droom achterna te gaan en de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker af te ronden. Sinds juni 2022 werkt ze bij de Vlindertuin en sinds september 2023 heeft zij de opleiding afgerond. Esmee is ons aanspreekpunt voor de BSO en is ook vaak werkzaam op die groep. Esmee is moeder van 3 dochters. Esmee is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK)
Groots door klein te zijn
Het pedagogisch Team De Vlindertuin wordt dagelijks gedraaid door een klein team van pedagogisch medewerksters. We werken met vaste gezichten zodat u en uw kind(eren) niet voor verrassingen komen te staan. De medewerksters kennen u en uw kind en u kent de medewerkster. De kinderen noemen haar bij haar naam of “juf”, wij vinden het prima! Volgens de richtlijnen horen we te spreken over pedagogisch medewerksters. Ieder kind heeft ook één van onze pedagogisch medewerksters als mentor. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en legt deze ook vast.
We stellen ons team aan u voor De Vlindertuin werkt met een klein managementteam van drie personen: Rianne, Jara en Jurria. Zij zijn allen expert op hun eigen gebied.
Rianne Masselink (Manager) Rianne is sinds 2009 werkzaam bij de Vlindertuin. Als manager stuurt ze het management team aan en helpt zij hen bij het afstemmen van de werkzaamheden op elkaar. Ook is Rianne verantwoordelijk voor het financiële beleid achter de Vlindertuin en alles wat hierbij komt kijken. Rianne is moeder van drie kinderen. Rianne is in het bezit van de certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is gecertificeerd assessor, is afgestudeerd AD (associate degree) Kinderopvang, is gecertificeerd coach “Gezonde Kinderopvang” en babyspecialist (volgens de wet IKK). Jara van Vemde-Verberg (Pedagogisch leidinggevende/ Coach/Praktijkopleider) Jara heeft in 2011 haar eindstage bij de Vlindertuin afgerond. Direct daarna is zij in dienst gekomen als pedagogisch medewerkster en inmiddels is zij dus al flink wat jaren werkzaam bij de Vlindertuin. Jara is leidinggevende, beleidsmedewerkster, kinderopvangcoach en praktijkopleider. Jara zal afwisselend op kantoor maar ook op de beide groepen te vinden zijn. Jara is moeder van twee dochters. Jara is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gecertificeerd kinderopvangcoach - Jara is met zwangerschapsverlof van 2-3-2024 t/m 30-08-2024 Jurria Berkhout (Assistent Leidinggevende / planning en plaatsing) Jurria kwam oorspronkelijk uit het grafische vak maar heeft zich laten omscholen tot Pedagogisch medewerkster. Sinds 2010 is zij gediplomeerd en werkzaam bij de Vlindertuin. Jurria is een lid van het managementteam en regelt alle zaken rondom de planning en plaatsing. Zij zal dus afwisselend op kantoor en als vast gezicht op de peutergroep/BSO te vinden zijn. Jurria is moeder van een zoon. Jurria is in het bezit van: BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gekwalificeerd kindercoach en opvoedcoach.
De Babygroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste baby gezichten”: Shirley, Sitia, Lieke, Cheyenne en ook Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de babyleidsters voor elkaar in of neemt een peuterleidster een dienst over. Shirley Streppel - Donk (Pedagogisch medewerkster) Shirley is een van de dames die haar stage bij ons heeft afgerond en in vaste dienst is gekomen als pedagogisch medewerkster. Zij werkt sinds het voorjaar van 2015 bij de Vlindertuin. Shirley is één van de vaste baby-gezichten en is moeder van drie jongens. Shirley is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Sitia Waanders (Pedagogisch medewerkster) Sitia versterkt ons team weer sinds maart 2018. Sitia is enkele jaren werkzaam geweest bij de Vlindertuin en heeft toen haar ervaringen verbreed bij andere organisaties. Na 3 jaar weggeweest te zijn is ze toch weer teruggekomen bij de Vlindertuin. Sitia is ook een vast baby- gezicht, en is naast haar werk ook moeder van twee kinderen. Sitia is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en slaapcoach. Lieke Kruk-Berends (Pedagogisch medewerkster) Lieke versterkt ons team sinds half oktober 2022. Zij is een van de vaste babygezichten op de baby/dreumesgroep. Lieke is moeder van een dochter en zoon. Lieke is in het bezig van: certificaten BHV/EBHO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Cheyenne Beeltje (Pedagogisch medewerkster) Cheyenne begon in 2019 bij ons als stagiaire tijdens haar opleiding Zorg en welzijn. Daarna heeft zij haar 1e leerjaar en 3e leerjaar van de opleiding Pedagogisch medewerkster kinderopvang bij de Vlindertuin volbracht. Na afronding van haar eindstage is Cheyenne volledig in dienst getreden bij de Vlindertuin. Cheyenne is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK)
De Peutergroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste peuter gezichten”: Petra, Yvonne, Bodil, Joëlla, Daniëlle, Karin, Esmee en Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters voor elkaar in. Een enkele keer kan het voorkomen dat een babygezicht op de peutergroep een dienst overneemt. Petra Kerseboom-Schuiling (Pedagogisch medewerkster) Na een tijdje te zijn weggeweest is Petra sinds mei 2019 weer terug in ons team! Petra heeft is na haar eindstage (SPW) bij ons in dienst gekomen. Na enkele jaren “Vlindertuin” wilde zij haar horizon wat verbreden en kijken binnen andere organisaties. Ze is er ongeveer een jaar tussenuit geweest en daarna gelukkig weer bij ons terug gekomen. Petra is één van de vaste peuter-gezichten. Petra is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en Officeel praktijkbeoordelaar/assessor. Yvonne Eising - Sesink (Pedagogisch medewerkster) Yvonne is tot en met maart 2023 intern bij ons in opleiding geweest tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster, inmiddels heeft zij deze opleiding succesvol afgerond. Voorheen was Yvonne actief in de detailhandel, maar ze heeft zich laten omscholen om te kunnen werken in de kinderopvang. Yvonne is moeder van een dochter. Yvonne is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Bodil Baelemans (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Bodil werkt sinds juni 2022 bij de Vlindertuin. Na het behalen van haar mavo diploma is ze begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Bodil is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Daniëlle Kraaijenhof (Pedagogisch medewerkster) Sinsds augustus 2023 is Daniëlle ons team komen versterken. Daniëlle is recent afgestudeerd onderwijsassistent en wil volgend jaar de pabo gaan volgen omdat zij graag voor de klas wil staan. In die tussentijd gaat ze bij ons wat werkervaring opdoen en leren over de ontwikkeling van jongere kinderen. Daniëlle is in bezit van: Certificaat Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Joëlla Hatumena (pedagogisch medewerkster in opleiding) Joëlla is gestart in september 2023 met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en is toen direct bij ons aan het werk gegaan om naast de theorie ook de praktijk te leren. Daar is ze nu druk mee bezig… Joëlla is in bezit van: - Karin van der Most van Spijk (Pedagogisch medewerkster) Sinds mei 2024 is Karin onderdeel van ons team. Karin heeft na een tijd in andere sectoren werkzaam geweest te zijn, sinds enkele jaren haar werk in de kinderopvang weer opgepakt. Na vooral werken in flexpools is zij nu toe aan een vaste werkplek en ze heeft deze gevonden bij de Vlindertuin. Karin is in bezit van: -
Stagiaires zijn er elk schooljaar wel te vinden bij De Vlindertuin. Een stagiaire draait mee op de groepen en wordt lid van ons team. Wel staan ze altijd boventallig ingeroosterd, zodat ze voldoende tijd krijgen om het vak te leren. Elke stagiaire heeft een eigen stagebegeleidster. Dit jaar zijn de volgende stagiaires te vinden op de groepen: Rochelle Jansen-Krijger (stagiaire helpende zorg & welzijn) Vanaf januari 2023 loopt Rochelle bij ons stage om haar opleiding helpende zorg en welzijn te kunnen afronden. Het theoretische gedeelte is al klaar, nu de praktijk nog. Rochelle is zelf moeder van twee kinderen. Ze is bij ons op de groepen te vinden op maandag en vrijdag Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Jara (bij afwezigheid Jurria) Quinty Janssen (stagiaire pedagogisch medewerkster) In het schooljaar 2023/2024 loopt Quinty haar laatste stage bij ons op de Vlindertuin. Zij volgt de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster aan het ROC Aventus in Apeldoorn. Ze heeft in eerdere leerjaren al stage ervaring opgedaan in de kinderopvang. In schoolvakanties en bij ziekte van vaste medewerkers zal Quinty zo nu en dan ons team ondersteunen dit laatste schooljaar. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Shirley Vera van der Linda (stagiaire pedagogisch medewerkster) Na een jaar opleiding Verpleegkunde heeft Vera besloten om de opleiding pedagogisch medewerker te gaan doen. Haar eerste stage in de kinderopvang loopt zij bij de Vlindertuin op donderdag en vrijdag. Zij volgt haar opleiding op het Rijn Ijssel. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Petra
 Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn Made with Magix Web Designer
Vrijwilligerswerk is bij de Vlindertuin zeker welkom! Voor Stichting de Passerel hebben wij een plek voor arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar gesteld. Inge Nijenhuis Op donderdagen en vrijdagen helpt Inge ons met diverse werkzaamheden. Zij bereid bijvoorbeeld het eten, doet de was of speelt een spelletje met de kinderen. Het is erg fijn dat zij ons kan ondersteunen in die taken! Inge is al sinds maart 2022 bij ons en is inmiddels onderdeel geworden van ons team.
De BSO heeft enkele vaste gezichten en wordt veelal bezet door de pedagogisch medewerksters die ook werkzaam zijn op de peutergroep. Onze BSO draait zo nu en dan ook als combigroep samen met de peutergroep, waardoor de pedagogisch medewerksters de kinderen ook goed kennen.
Esmee Van Keulen – Verleg (Pedagogisch medewerkster) Esmee heeft 7 jaar gewerkt in de detailhandel en pakte toen de kans haar droom achterna te gaan en de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker af te ronden. Sinds juni 2022 werkt ze bij de Vlindertuin en sinds september 2023 heeft zij de opleiding afgerond. Esmee is ons aanspreekpunt voor de BSO en is ook vaak werkzaam op die groep. Esmee is moeder van 3 dochters. Esmee is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK)