Rianne Masselink (Manager) Rianne is sinds 2009 werkzaam bij de Vlindertuin. Als manager stuurt ze het management team aan en helpt zij hen bij het afstemmen van de werkzaamheden op elkaar. Ook is Rianne verantwoordelijk voor het financiële beleid achter de Vlindertuin en alles wat hierbij komt kijken. Rianne is moeder van drie kinderen. Rianne is in het bezit van de certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is gecertificeerd assessor, is afgestudeerd AD (associate degree) Kinderopvang, is gecertificeerd coach “Gezonde Kinderopvang” en babyspecialist (volgens de wet IKK). Jara van Vemde-Verberg (Pedagog isch leidinggevende/ Coach/Praktijkopleider) Jara heeft in 2011 haar eindstage bij de Vlindertuin afgerond. Direct daarna is zij in dienst gekomen als pedagogisch medewerkster en inmiddels is zij dus al flink wat jaren werkzaam bij de Vlindertuin. Jara is
Het team
Groots door klein te zijn
Het pedagogisch Team De Vlindertuin wordt dagelijks gedraaid door een klein team van pedagogisch medewerksters. We werken met vaste gezichten zodat u en uw kind(eren) niet voor verrassingen komen te staan. De medewerksters kennen u en uw kind en u kent de medewerkster. De kinderen noemen haar bij haar naam of “juf”, wij vinden het prima! Volgens de richtlijnen horen we te spreken over pedagogisch medewerksters. Ieder kind heeft ook één van onze pedagogisch medewerksters als mentor. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en legt deze ook vast.
We stellen ons team aan u voor De Vlindertuin werkt met een klein managementteam van drie personen: Rianne, Jara en Jurria. Zij zijn allen expert op hun eigen gebied.
Shirley Streppel - Donk (Pedagogisch medewerkster) Shirley is een van de dames die haar stage bij ons heeft afgerond en in vaste dienst is gekomen als pedagogisch medewerkster. Zij werkt sinds het voorjaar van 2015 bij de Vlindertuin. Shirley is één van de vaste baby- gezichten en is moeder van drie jongens. Shirley is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Sitia Waanders (Pedagogisch medewerkster) Sitia versterkt ons team weer sinds maart 2018. Sitia is enkele jaren werkzaam geweest bij de Vlindertuin en heeft toen haar ervaringen verbreed bij andere organisaties. Na 3 jaar weggeweest te zijn is ze weer teruggekomen bij de Vlindertuin. Sitia is een vast baby- gezicht, en is naast haar werk moeder van twee kinderen. Sitia is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK)
De Babygroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste baby gezichten”: Shirley, Sitia, Lieke, Esmee en ook Jara. (Cheyenne vervangt Shirley tijdens het verlof als vast babygezicht) Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters in, die ook geschoold zijn als baby-specialist.
Lieke Kruk-Berends (Pedagogisch medewerkster) Lieke versterkt ons team sinds half oktober 2022. Zij is een van de vaste babygezichten op de baby/dreumesgroep. Lieke is moeder van een dochter. Lieke is in het bezit van: Certificaat Kinder EHBO Lieke is met (zwangerschaps)verlof van 21-08-2023 t/m 11-02-2024 Esmee Van Keulen – Verleg (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Esmee heeft 7 jaar gewerkt in de detailhandel en krijgt nu de kans haar droom achterna te gaan en te starten met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Sinds juni 2022 werkt ze bij de Vlindertuin. Esmee is moeder van 3 dochters. Esmee is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO
De Peutergroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste peuter gezichten”: Petra, Cheyenne, Yvonne, Bodil, Kim, Jurria en Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters voor elkaar in. Petra, Cheyenne, Jara en Jurria zijn ook “babyspecialist” en vallen waar nodig (bij ziekte of vakantie) in voor de vaste babyleidsters.
Petra Kerseboom-Schuiling (Pedagogisch medewerkster) Na een tijdje te zijn weggeweest is Petra sinds mei 2019 weer terug in ons team! Petra heeft is na haar eindstage (SPW) bij ons in dienst gekomen. Na enkele jaren “Vlindertuin” wilde zij haar horizon wat verbreden en kijken binnen andere organisaties. Ze is er ongeveer een jaar tussenuit geweest en daarna gelukkig weer bij ons terug gekomen. Petra is één van de vaste peuter-gezichten. Petra is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en Officeel praktijkbeoordelaar/assessor. Petra is met zwangerschapsverlof van 10-07-2023 t/m 29-10- 2023 Cheyenne Beeltje (Pedagogisch medewerkster) Cheyenne heeft haar opleiding Pedagogisch medewerkster Kinderopvang in juni 2022 afgerond. Cheyenne begon in 2019 bij ons als stagiaire tijdens haar opleiding Zorg en welzijn. Daarna heeft zij haar 1e leerjaar en 3e leerjaar van de opleiding Pedagogisch medewerkster kinderopvang bij de Vlindertuin volbracht. Na afronding van haar eindstage is Cheyenne volledig in dienst getreden bij de Vlindertuin. Cheyenne is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK)
Yvonne Eising - Sesink (Pedagogisch medewerkster) Yvonne is tot en met maart 2023 intern bij ons in opleiding geweest tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster, inmiddels heeft zij deze opleiding succesvol afgerond. Voorheen was Yvonne actief in de detailhandel, maar ze heeft zich laten omscholen om te kunnen werken in de kinderopvang. Yvonne is moeder van een dochter en bonusmoeder van twee jongens. Yvonne is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Bodil Baelemans (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Bodil werkt sinds juni 2022 bij de Vlindertuin. Na het behalen van haar mavo diploma is ze begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Bodil is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Kim te Riele (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Sinds april 2023 heeft Kim ons team aangevuld. Zij was al bezig met de opleiding en gaat bij ons deze opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster afronden. Inmiddels heeft Kim al wat werkervaring opgedaan tijdens haar opleiding op zowel een kinderdagverblijf als op een BSO. Kim is in het bezit van: -
Esmée Noorlander (stagiaire pedagogisch medewerkster) In het schooljaar 2022-2023 loopt Esmée bij ons stage. Zij volgt het tweede jaar van de opleiding Pedagogisch medewerker aan het Deltion College te Zwolle en zal te vinden zijn op de baby/dreumesgroep op de donderdag en vrijdag. Esmée zal ons gedurende schoolvakanties (bij ziekte of afwezigheid van ons vaste personeel) hier en daar wat ondersteunen in het rooster. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Sitia
Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn
Made with Magix Web Designer
leidinggevende, beleidsmedewerkster, kinderopvangcoach en praktijkopleider. Jara zal afwisselend op kantoor maar ook op de beide groepen te vinden zijn. Jara is moeder van een dochter. Jara is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gecertificeerd kinderopvangcoach Jurria Berkhout (Pedagogisch medewerkster/ planning en plaatsing) Jurria Kwam oorspronkelijk uit het grafische vak maar heeft zich laten omscholen tot Pedagogisch medewerkster. Sinds 2010 is zij gediplomeerd en werkzaam bij de Vlindertuin. Jurria is een lid van het managementteam en regelt alle zaken rondom de planning en plaatsing. Zij zal dus afwisselend op kantoor en als vast gezicht op de peutergroep/BSO te vinden zijn. Jurria is moeder van een zoon. Jurria is in het bezit van: BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gekwalificeerd kindercoach en opvoedcoach.
Rochelle Jansen-Krijger (stagiaire helpende zorg & welzijn) Vanaf januari 2023 loopt Rochelle bij ons stage om haar opleiding helpende zorg en welzijn te kunnen afronden. Het theoretische gedeelte is al klaar, nu de praktijk nog. Rochelle is zelf moeder van twee kinderen. Ze is bij ons op de groepen te vinden op maandag en vrijdag. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Jara Milenka Peeters (stagiaire pedagogisch medewerkster) Milenka loopt sinds half oktober 2022 bij de Vlindertuin haar 1e stage. Zij volgt het 1e jaar van de opleiding HBO pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. Milenka zal te vinden zijn op de peutergroep op de maandag. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Petra
Vrijwilligerswerk is bij de Vlindertuin zeker welkom! Voor Stichting de Passerel hebben wij een plek voor arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar gesteld.
Inge Nijenhuis Op donderdagen en vrijdagen helpt Inge ons met diverse werkzaamheden. Zij bereid bijvoorbeeld het eten, doet de was of speelt een spelletje met de kinderen. Het is erg fijn dat zij ons kan ondersteunen in die taken! Inge is al sinds maart 2022 bij ons en is inmiddels onderdeel geworden van ons team.
Stagiaires zijn er elk schooljaar wel te vinden bij De Vlindertuin. Een stagiaire draait mee op de groepen en wordt lid van ons team. Wel staan ze altijd boventallig ingeroosterd, zodat ze voldoende tijd krijgen om het vak te leren. Elke stagiaire heeft een eigen stagebegeleidster. Dit jaar zijn de volgende stagiaires te vinden op de groepen:
Groots door klein te zijn
Het pedagogisch Team De Vlindertuin wordt dagelijks gedraaid door een klein team van pedagogisch medewerksters. We werken met vaste gezichten zodat u en uw kind(eren) niet voor verrassingen komen te staan. De medewerksters kennen u en uw kind en u kent de medewerkster. De kinderen noemen haar bij haar naam of “juf”, wij vinden het prima! Volgens de richtlijnen horen we te spreken over pedagogisch medewerksters. Ieder kind heeft ook één van onze pedagogisch medewerksters als mentor. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en legt deze ook vast.
We stellen ons team aan u voor De Vlindertuin werkt met een klein managementteam van drie personen: Rianne, Jara en Jurria. Zij zijn allen expert op hun eigen gebied.
Rianne Masselink (Manager) Rianne is sinds 2009 werkzaam bij de Vlindertuin. Als manager stuurt ze het management team aan en helpt zij hen bij het afstemmen van de werkzaamheden op elkaar. Ook is Rianne verantwoordelijk voor het financiële beleid achter de Vlindertuin en alles wat hierbij komt kijken. Rianne is moeder van drie kinderen. Rianne is in het bezit van de certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is gecertificeerd assessor, is afgestudeerd AD (associate degree) Kinderopvang, is gecertificeerd coach “Gezonde Kinderopvang” en babyspecialist (volgens de wet IKK). Jara van Vemde-Verberg (Pedagogisch leidinggevende/ Coach/Praktijkopleider) Jara heeft in 2011 haar eindstage bij de Vlindertuin afgerond. Direct daarna is zij in dienst gekomen als pedagogisch medewerkster en inmiddels is zij dus al flink wat jaren werkzaam bij de Vlindertuin. Jara is leidinggevende, beleidsmedewerkster, kinderopvangcoach en praktijkopleider. Jara zal afwisselend op kantoor maar ook op de beide groepen te vinden zijn. Jara is moeder van een dochter. Jara is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO, is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gecertificeerd kinderopvangcoach Jurria Berkhout (Pedagogisch medewerkster/ planning en plaatsing) Jurria Kwam oorspronkelijk uit het grafische vak maar heeft zich laten omscholen tot Pedagogisch medewerkster. Sinds 2010 is zij gediplomeerd en werkzaam bij de Vlindertuin. Jurria is een lid van het managementteam en regelt alle zaken rondom de planning en plaatsing. Zij zal dus afwisselend op kantoor en als vast gezicht op de peutergroep/BSO te vinden zijn. Jurria is moeder van een zoon. Jurria is in het bezit van: BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en gekwalificeerd kindercoach en opvoedcoach.
De Babygroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste baby gezichten”: Shirley, Sitia, Lieke, Esmee en ook Jara. (Cheyenne vervangt Shirley tijdens het verlof als vast babygezicht) Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters in, die ook geschoold zijn als baby-specialist. Shirley Streppel - Donk (Pedagogisch medewerkster) Shirley is een van de dames die haar stage bij ons heeft afgerond en in vaste dienst is gekomen als pedagogisch medewerkster. Zij werkt sinds het voorjaar van 2015 bij de Vlindertuin. Shirley is één van de vaste baby-gezichten en is moeder van drie jongens. Shirley is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Sitia Waanders (Pedagogisch medewerkster) Sitia versterkt ons team weer sinds maart 2018. Sitia is enkele jaren werkzaam geweest bij de Vlindertuin en heeft toen haar ervaringen verbreed bij andere organisaties. Na 3 jaar weggeweest te zijn is ze toch weer teruggekomen bij de Vlindertuin. Sitia is ook een vast baby-gezicht, en is naast haar werk ook moeder van twee kinderen. Sitia is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is Babyspecialist (volgens de wet IKK) Lieke Kruk-Berends (Pedagogisch medewerkster) Lieke versterkt ons team sinds half oktober. Zij is een van de vaste babygezichten op de baby/dreumesgroep. Lieke is moeder van een dochter. Lieke is in het bezig van: certificaat Kinder EHBO Lieke is met (zwangerschaps)verlof van 21-08-2023 t/m 11-02- 2024 Esmee Van Keulen – Verleg (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Esmee heeft 7 jaar gewerkt in de detailhandel en krijgt nu de kans haar droom achterna te gaan door de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker te volgen. Sinds juni 2022 werkt ze bij de Vlindertuin. Esmee is moeder van 3 dochters. Esmee is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO
De Peutergroep wordt dagelijks gedraaid door onze “vaste peuter gezichten”: Petra, Cheyenne, Yvonne, Bodil, Kim, Jurria en Jara. Bij ziekte of vakantie vallen de peuterleidsters voor elkaar in. Petra, Cheyenne, Jara en Jurria zijn ook “babyspecialist” en vallen waar nodig (bij ziekte of vakantie) in voor de vaste babyleidsters. Petra Kerseboom-Schuiling (Pedagogisch medewerkster) Na een tijdje te zijn weggeweest is Petra sinds mei 2019 weer terug in ons team! Petra heeft is na haar eindstage (SPW) bij ons in dienst gekomen. Na enkele jaren “Vlindertuin” wilde zij haar horizon wat verbreden en kijken binnen andere organisaties. Ze is er ongeveer een jaar tussenuit geweest en daarna gelukkig weer bij ons terug gekomen. Petra is één van de vaste peuter-gezichten. Petra is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO is Babyspecialist (volgens de wet IKK) en Officeel praktijkbeoordelaar/assessor. Petra is met zwangerschapsverlof van 10-07-2023 t/m 29-10-2023 Cheyenne Beeltje (Pedagogisch medewerkster) Cheyenne heeft haar opleiding Pedagogisch medewerkster Kinderopvang in juni 2022 afgerond. Cheyenne begon in 2019 bij ons als stagiaire tijdens haar opleiding Zorg en welzijn. Daarna heeft zij haar 1e leerjaar en 3e leerjaar van de opleiding Pedagogisch medewerkster kinderopvang bij de Vlindertuin volbracht. Na afronding van haar eindstage is Cheyenne volledig in dienst getreden bij de Vlindertuin. Cheyenne is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO en is babyspecialist (volgens de wet IKK) Yvonne Eising - Sesink (Pedagogisch medewerkster) Yvonne is tot en met maart 2023 intern bij ons in opleiding geweest tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster, inmiddels heeft zij deze opleiding succesvol afgerond. Voorheen was Yvonne actief in de detailhandel, maar ze heeft zich laten omscholen om te kunnen werken in de kinderopvang. Yvonne is moeder van een dochter en bonusmoeder van twee jongens. Yvonne is in bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Bodil Baelemans (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Bodil werkt sinds juni 2022 bij de Vlindertuin. Na het behalen van haar mavo diploma is ze begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Bodil is in het bezit van: Certificaten BHV/EHBO + Kinder EHBO Kim te Riele (Pedagogisch medewerkster in opleiding) Sinds april 2023 heeft Kim ons team aangevuld. Zij was al bezig met de opleiding en gaat bij ons deze opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkster afronden. Inmiddels heeft Kim al wat werkervaring opgedaan tijdens haar opleiding op zowel een kinderdagverblijf als op een BSO. Kim is in het bezit van: -
Stagiaires zijn er elk schooljaar wel te vinden bij De Vlindertuin. Een stagiaire draait mee op de groepen en wordt lid van ons team. Wel staan ze altijd boventallig ingeroosterd, zodat ze voldoende tijd krijgen om het vak te leren. Elke stagiaire heeft een eigen stagebegeleidster. Dit jaar zijn de volgende stagiaires te vinden op de groepen: Esmée Noorlander (stagiaire pedagogisch medewerkster) In het schooljaar 2022-2023 loopt Esmee bij ons stage. Zij volgt het tweede jaar van de opleiding Pedagogisch medewerker aan het Deltion College te Zwolle en zal te vinden zijn op de baby/dreumesgroep op de donderdag en vrijdag. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Sitia Milenka Peeters (stagiaire pedagogisch medewerkster) Milenka loopt sinds half oktober 2022 bij de Vlindertuin haar 1e stage. Zij volgt het 1e jaar van de opleiding HBO pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. Milenka zal te vinden zijn op de peutergroep op de maandag. Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Petra Rochelle Jansen-Krijger (stagiaire helpende zorg & welzijn) Vanaf januari 2023 loopt Rochelle bij ons stage om haar opleiding helpende zorg en welzijn te kunnen afronden. Het theoretische gedeelte is al klaar, nu de praktijk nog. Rochelle is zelf moeder van twee kinderen. Ze is bij ons op de groepen te vinden op maandag en vrijdag Haar stagebegeleidster bij de Vlindertuin: Jara
 Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn Made with Magix Web Designer
Vrijwilligerswerk is bij de Vlindertuin zeker welkom! Voor Stichting de Passerel hebben wij een plek voor arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar gesteld. Inge Nijenhuis Op donderdagen en vrijdagen helpt Inge ons met diverse werkzaamheden. Zij bereid bijvoorbeeld het eten, doet de was of speelt een spelletje met de kinderen. Het is erg fijn dat zij ons kan ondersteunen in die taken! Inge is al sinds maart 2022 bij ons en is inmiddels onderdeel geworden van ons team.