Groots door klein te zijn
Kind-Volg-Systeem Op het kinderdagverblijf houden de pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. Om tot een goede ontwikkeling te kunnen komen is het van belang dat de kinderen zich goed voelen in de opvang (welbevinden) en geboeid bezig kunnen zijn (betrokkenheid). Het volgsysteem zorgt ervoor dat we voor ieder kind acties kunnen ondernemen die aansluiten bij de beleving en ontwikkeling. Waar veel volgsystemen gericht zijn op enkel de ontwikkeling van kinderen, kijken wij juist ook naar de beleving. Wanneer een kind zich goed voelt en intens bezig kan zijn, kan de pedagogisch medewerkster zien of het kind in ontwikkeling is en hoe het kind het beste ondersteund kan worden. Ondersteuning bieden we in verschillende vormen, zoals: geruststelling, uitdaging, prikkelen, complimenten geven en activiteiten. Het belangrijkste is dat we ieder kind uniek laten zijn en dat we onze begeleiding aanpassen aan de behoeften van het kind. ZiKo We maken gebruik van ZiKo, een systeem dat zich richt op de kleinere kinderdagverblijven en de gastouders. ZiKo: Zelfevaluatie instrument voor Kinderen in opvang. ZiKo-vo is een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters. Waarom kindvolgen? Kinderopvang is meer dan alleen maar kinderen opvangen. Bij de Vlindertuin verzorgen we opvang graag met alle zorg en aandacht. We houden rekening met individuele draagkracht van kinderen en we zorgen ervoor dat kinderen specifieke zorg en aandacht krijgen. Want ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkeld in zijn/haar eigen tempo!
Er is aandacht voor behoeften in de verschillende ontwikkelingsdomeinen, maar ook voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Wij bieden opvang van kwaliteit waar we instaan voor de maximale ontplooiing van ieders mogelijkheden, een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en voor onderlinge verbondenheid. Werkwijze Voor ieder kind vullen we met enige regelmaat een ‘kindportret’ in. De portretten als reeks achter elkaar laten een ontwikkeling zien. Een domein waar een kindje eerst nog moeite mee heeft, kan later juist heel erg goed gaan. De portretten worden gebundeld en bij de 4e verjaardag krijgt het kind zijn/haar boekje mee naar huis. Leuk om te bewaren voor later! Tijdens de 10 minuten avond (die wij 2 keer per jaar organiseren) worden de kindportretten met ouders besproken. Bij opvallendheden kan het uiteraard voorkomen dat er meerdere gesprekken plaatsvinden tussen de ouders en de pedagogisch medewerker. Mentor Ieder kindje dat bij de Vlindertuin speelt heeft een mentor. De mentor vult de kindportretten van het kind in en volgt de ontwikkeling. Zij zorgt voor de juiste aandacht, zorg, behoeften en ondersteuning en bespreekt dit tijdens een teamoverleg met haar collega’s. Wanneer ouders een gesprek hebben over hun kind, wordt dit gesprek gevoerd door de mentor. Uiteraard zien de kinderen ook andere pedagogisch medewerksters. De mentor is niet de enige pedagogisch medewerker voor het kind, maar wel één van de vaste gezichten.
Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn
Made with Magix Web Designer
Groots door klein te zijn
Kind-Volg-Systeem Op het kinderdagverblijf houden de pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. Om tot een goede ontwikkeling te kunnen komen is het van belang dat de kinderen zich goed voelen in de opvang (welbevinden) en geboeid bezig kunnen zijn (betrokkenheid). Het volgsysteem zorgt ervoor dat we voor ieder kind acties kunnen ondernemen die aansluiten bij de beleving en ontwikkeling. Waar veel volgsystemen gericht zijn op enkel de ontwikkeling van kinderen, kijken wij juist ook naar de beleving. Wanneer een kind zich goed voelt en intens bezig kan zijn, kan de pedagogisch medewerkster zien of het kind in ontwikkeling is en hoe het kind het beste ondersteund kan worden. Ondersteuning bieden we in verschillende vormen, zoals: geruststelling, uitdaging, prikkelen, complimenten geven en activiteiten. Het belangrijkste is dat we ieder kind uniek laten zijn en dat we onze begeleiding aanpassen aan de behoeften van het kind. ZiKo We maken gebruik van ZiKo, een systeem dat zich richt op de kleinere kinderdagverblijven en de gastouders. ZiKo: Zelfevaluatie instrument voor Kinderen in opvang. ZiKo-vo is een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters. Waarom kindvolgen? Kinderopvang is meer dan alleen maar kinderen opvangen. Bij de Vlindertuin verzorgen we opvang graag met alle zorg en aandacht. We houden rekening met individuele draagkracht van kinderen en we zorgen ervoor aandacht krijgen. Want ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkeld in zijn/haar eigen tempo! Er is aandacht voor behoeften in de verschillende ontwikkelingsdomeinen, maar ook voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Wij bieden opvang van kwaliteit waar we instaan voor de maximale ontplooiing van ieders mogelijkheden, een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en voor onderlinge verbondenheid. Werkwijze Voor ieder kind vullen we met enige regelmaat een ‘kindportret’ in. De portretten als reeks achter elkaar laten een ontwikkeling zien. Een domein waar een kindje eerst nog moeite mee heeft, kan later juist heel erg goed gaan. De portretten worden gebundeld en bij de 4e verjaardag krijgt het kind zijn/haar boekje mee naar huis. Leuk om te bewaren voor later! Tijdens de 10 minuten avond (die wij 2 keer per jaar organiseren) worden de kindportretten met ouders besproken. Bij opvallendheden kan het uiteraard voorkomen dat er meerdere gesprekken plaatsvinden tussen de ouders en de pedagogisch medewerker. Mentor Ieder kindje dat bij de Vlindertuin speelt heeft een mentor. De mentor vult de kindportretten van het kind in en volgt de ontwikkeling. Zij zorgt voor de juiste aandacht, zorg, behoeften en ondersteuning en bespreekt dit tijdens een teamoverleg met haar collega’s. Wanneer ouders een gesprek hebben over hun kind, wordt dit gesprek gevoerd door de mentor. Uiteraard zien de kinderen ook andere pedagogisch medewerksters. De mentor is niet de enige pedagogisch medewerker voor het kind, maar wel één van de vaste gezichten.
 Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn Made with Magix Web Designer