Groots door klein te zijn
Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn
Made with Magix Web Designer
Groots door klein te zijn  Stichting Kinderopvang de Vlindertuin - Apeldoorn Made with Magix Web Designer
Buitenschoolse opvang (BSO) De kleinschaligheid en de persoonlijke contacten die mensen bij ons ervaren hebben ertoe geleid dat er veel vraag is ontstaan naar BSO mogelijkheden bij de Vlindertuin. Vooral ouders die de kinderen al naar ons kinderdagverblijf brengen, willen vaak graag “blijven”. En de mogelijkheid om bij de Vlindertuin naschoolse opvang af te nemen bestaat! Net als bij het kinderdagverblijf vinden we ook bij de BSO kleinschaligheid belangrijk. Onze BSO’ers hebben een eigen BSO ruimte (zolder) waarin de kinderen heerlijk kunnen spelen, knutselen en chillen na school. Het is een gezellige en kleine groep kinderen (maximaal 9 plekjes per dag) Combigroep Onze BSO vindt bij rustige dagen en in vakanties ook plaats in een combigroep in onze peutergroep-ruimte. Het is een groep van kinderen, die gedurende de schoolweken (na schooltijd) bestaat uit kinderen van 2 tot 12 jaar. Gedurende de vakantieweken bestaat de groep de gehele dag uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Kleine kinderen leren van grote kinderen, maar dit is zeker ook andersom het geval! Om zich terug te kunnen trekken (uit de groep, de rust op zoeken) is er de Vlinderhoek. De Vlinderhoek is een ruimte grenzend aan de peutergroep. Hij is van de groep gescheiden door middel van een traphekje, zodat de jongste kinderen niet zomaar naar binnen kunnen. Uit school halen Wij halen onze BSO kinderen zelf uit school met één van onze auto’s. Omdat dit een strakke planning vergt kunnen we helaas niet bij alle scholen komen. Op dit moment rijden wij op Daltonschool de Horst en PCBO de Kring. Visie en Beleid Het Pedagogisch Beleidsplan met onze visie en werkzijze is te vinden onder “Documenten”. Daar kunt u ook andere informatie vinden zoals onze Huisregels en het meest recente GGD rapport. Dagritme leuke dingen en kind zijn De combigroep werkt voor de kinderen tot 4 jaar met een vast dagritme, omdat ritme en regelmaat belangrijke factoren zijn voor kleine kinderen. Onze BSO kinderen volgen de rode draad van dit rimte, maar zijn vrij om er van af te wijken wanneer zij willen. Als de groep een activiteit gaat doen mogen zij meedoen, maar er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor iets anders. Lekker naar buiten, iets knutselen of even de Vlinderhoek in! Want op school hebben de kinderen vaak al mee moeten doen, dus bij de Vlindertuin hoeft het niet als je geen zin hebt… Ook maken we in ons vaste ritme graag tijd voor leuke dingen die eens anders zijn dan iedere dag. We gaan er op uit met de kinderen, we spelen in op de weersomstandigheden (sleeën in de winter en met water spelen in de zomer) en we organiseren graag leuke feestjes (High Tea met moederdag, zomerfeest, modderdag). Vooral in de vakanties zorgen we voor extra bijzondere activiteiten voor onze BSO kinderen. Een uitstapje kan daar een voorbeeld van zijn. Het is tenslotte vakantie, en dat is anders dan het “normale dagritme”! Vakantie moet gevierd worden! Het belangrijkste van alles vinden we dat de kinderen kind kunnen zijn! “Ze moeten niets, en mogen heel veel. Ze doen het niet fout, maar hebben hun eigen manieren”. Spelenderwijs proberen we hen zoveel mogelijk te leren, omdat je nou eenmaal nooit bent uitgeleerd!